Najít
 


generální partner

hlavní partneři

 speciální partneři

 


 

Pravidla soutěží

 

AUTO ROKU 2017 v ČESKÉ REPUBLICE

pravidla vědomostní soutěže o věcné ceny

1) Organizátor a pořádající agentura


Svaz dovozců automobilů, se sídlem Kubánské náměstí 11, Praha 10, zájmové sdružení právnických osob dle § 20 Obč. z., registrovaný v registru Obvodního úřadu MČ Praha 4 pod číslem registrace 31/95 – Sd (dále jen „organizátor“), pořádá na území České republiky v období od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017 (dále jen „soutěžní období“) soutěž „AUTO ROKU 2017 v ČESKÉ REPUBLICE“ (dále jen „soutěž“). Organizací soutěže pověřil organizátor společnost SPORT-PRESS spol. s r.o., se sídlem Do Čertous 2622/14, Praha 9, identifikační číslo: 62906224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34387 (dále jen „pořádající agentura“).

2) Komu je vědomostní soutěž o věcné ceny určena?


Vědomostní soutěž o věcné ceny je určena všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců organizátora a pořádající agentury i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely vědomostní soutěže o věcné ceny považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z.; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžního formuláře.

3) Pravidla vědomostní soutěže o věcné ceny


Pravidelná týdenní vědomostní soutěž o věcné ceny není zpoplatněná a je možné se jí účastnit každý týden až do ukončení hlasování v anketě Auto roku 2017 v České republice. Soutěž bude anoncována na hlavní stránce webového portálu www.autoroku.cz. Probíhat bude vždy od pondělí do neděle a každé pondělí v 15 hodin budou vylosováni výherci věcných cen, jejichž jména budou zveřejněna ještě týž den do 17 hodin.

4) Výherci

Vylosovaní výherci věcných cen budou o své výhře informováni na e-mailovou adresu, uvedenou v odpovědi na soutěžní otázku. Zároveň budou vyzváni, aby nejdéle do 30 dnů zaslali pořádající agentuře svou poštovní adresu, na kterou bude do 15 dnů od obdržení adresy výhra zaslána. Výherce, který do 30 dnů nezašle svou poštovní adresu nebo si výhru ve stejné lhůtě po předběžné dohodě s pořádající agenturou a po prokázání své totožnosti osobně nevyzvedne v jejím sídle nebo na jiném určeném místě, ztrácí na výhru nárok.

5) Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Odesláním formuláře do soutěže každý účastník týdenní soutěže o věcné ceny:
1. dává pořádající agentuře, organizátorovi soutěže a jednotlivým partnerům soutěže, jejichž jmenovitý seznam je uveden v bodu (5.4) tohoto článku pravidel soutěže (každý výše uvedený subjekt je dále pro účely tohoto článku pravidel označován jako „Správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na hlasovacím formuláři, resp. sdělených zástupci pořádající agentury a/nebo organizátora soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování a pro další obchodní a marketingové účely Správce, a to na dobu 5 let. Účastník hlasování bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník hlasování bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.
2. dává Správci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely Správce, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.

3. schvaluje tato úplná pravidla hlasování a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.

4. souhlas
dle ujednání bodu (5.1) až (5.3) tohoto článku pravidel hlasování je účastníkem soutěže udělován následujícím Správcům - partnerům soutěže:
SPORT-PRESS, spol. s r.o., Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9, IČ 62906224, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34387
AGADOS, spol. s r.o., Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 43378391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4484
ALCAR BOHEMIA, s.r.o., Nupaky 233, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 25633074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56545
AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 481 08 375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120
BRANO GROUP, a.s., Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 64609898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1213
CONSTRUCT CZECH, a.s., Durďákova 335/27, 613 00 Brno, IČ: 63487225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4740
Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČ: 45788235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057
GLOBAL ASSISTANCE a.s., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8, IČ: 27181898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9573
INTERACTION s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky, IČ: 61506753, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29913
LeasePlan Česká republika s.r.o., Bucharova 1423, 158 00 Praha 13, IČ 63671069, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37940 TNS AISA s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 45801851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10764
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČ 41189671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3582
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, IČ: 25582518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137
WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek, IČ: 40525881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1386
BMW Vertriebs GmbH - organizační složka Česká republika, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27564720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 54535
C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ: 26213664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80269
CS AUTOLADA spol. s r.o., Koněvova 211/2596, 130 00 Praha 3, IČ: 45310297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8593
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s. r.o., Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4, IČ: 40613275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2731
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., Karolínská 654/2, 180 00 Praha 8, IČ: 48589641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18276
HelpReg spol. s r.o., Weberova 1234/1a, 150 00 Praha 5, IČ: 28215311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133127
Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ: 24267007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75845
Hyundai Motor Czech s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČ: 28399757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784
KIA MOTORS CZECH s.r.o., V Oblouku 128, 252 43 Čestlice, IČ: 49703188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22340
Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, U průhonu 1079/40, 170 00 Praha 7, IČ: 02386771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76355
Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 27594947, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55206
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4, IČ: 48024562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13946
M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, IČ: 27192636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103356
Nissan Sales CEE Kft. – organizační složka, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598
Opel Southeast Europe Automotive Distribution Limited Liability Company, organizační složka, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ: 27236994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51344
P Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 25080229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847
Porsche Česká republika s.r.o., Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, IČ: 25654012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58399
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Vrchlického 31/18, 15000 Praha 5, IČ: 47124652, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12939
Renault Česká republika a.s., IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČ: 60192801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2277
Scuderia Praha a.s., Čistovická 1707/98, 163 00 Praha 6, IČ: 25107640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14422
SUBARU ČR s.r.o., Pekařská 638, 155 00 Praha 5, IČ: 63667762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37517
ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332
Toyota Central Europe - Czech s.r.o., Bavorská 2662/1, 150 00 Praha 5, IČ: 60198435, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834
Volvo Car Czech Republic s.r.o., V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, IČ: 63981726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39848

V Praze dne 18. 10. 2016
Pořádající agentura: SPORT-PRESS spol. s r.o.
Josef Zajíček, jednatel  

 

Sdílet odkaz

Facebook Twitter E-mail
 
 
 

partneři ankety

 


Technický partner

 generální partner

hlavní partneři

 speciální partneři

 partneři ankety

 

Technický partner

 

 

Vyhlašovatelé ankety

SDA SAP

 

Pořadatel

Sport Press