Najít
 


generální partner

hlavní partneři

 speciální partneři

 


 

Novinářská anketa

 

- pravidla hlasování novinářů

- novinářská porota

 

Propozice novinářské ankety Auto roku v ČR 2017

 

 

I. Status soutěže

Vyhlašovatelem ankety je Svaz dovozců automobilů (SDA) s cílem ocenit nejvýznamnější nový automobil na českém trhu. Ten je zvolen porotou odborných motoristických novinářů nezávislých na kterékoli vyrábějící nebo dovážející firmě a dále veřejností prostřednictvím hlasovacího formuláře na oficiální internetové stránce ankety www.autoroku.cz. Hlasování veřejnosti se řídí zvláštními pravidly, která jsou zveřejněna na www.autoroku.cz.

II. Porota

Porota je nezávislý orgán složený v okamžiku jejího ustanovení z 25 odborných motoristických novinářů a dalších 5 virtuálních členů, reprezentujících hlasování veřejnosti. V zájmu nestrannosti nesmějí být členové poroty vázáni agenturní smlouvou nebo smluvní spoluprací s kteroukoliv automobilkou či dovozcem automobilů. Každý člen poroty je povinen sdělit vyhlašovateli, dojde-li ke změně jeho zaměstnání nebo ke spolupráci s některou z výše uvedených institucí.

III. Podmínky pro zařazení automobilu do soutěže

Seznam vozů splňujících hodnotící kritéria ankety sestavuje vyhlašovatel ankety Auto roku 2017.

Pro účast v soutěži musí každý automobil splňovat tyto podmínky:

- být novinkou na českém automobilovém trhu v časovém období od 30. 10. 2015 do 31. 1. 2017

- být sériově vyráběn a prodáván na trhu v ČR nejpozději do 31. 1. 2017

- být dostupný všem členům poroty ke zkušebním jízdám v případě postupu do druhého kola ankety

Kromě toho musí automobil vyhovět alespoň jednomu z těchto požadavků:

- mít zcela nebo výrazně novou strukturu karoserie a zcela nebo výrazně nové mechanické ústrojí (tj. ústrojí pohonu a podvozek)

- mít strukturu karoserie nebo mechanické ústrojí natolik změněné, že se výrazně změnil charakter vozu, jeho poslání a pozice na trhu.

Volí se vždy typ, popřípadě typová řada, nikoli jeden vybraný model. Podmínkou účasti je fakt, že se nejedná o pouhou verzi existující modelové řady (např. kabriolet), která nemění pozici na trhu, ale pouze rozšiřuje stávající nabídku.

Nominací dovozce nebo výrobce dotyčného automobilu zároveň potvrzuje, že nominovaný vůz splňuje podmínky ankety.

IV. Volební procedura

Porota bude volit ze seznamu vozů splňujících daná kritéria. Volba bude probíhat dvoukolově.

a) první kolo volby

Každý člen novinářské části poroty vybere ze seznamu pět vozů, které považuje za nejlepší, a uvede je na hlasovací formulář, který zašle jako doporučenou zásilku na adresu agentury Sport-Press, Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9, jež byla vyhlašovatelem pověřena organizací ankety. Hlasovací formulář musí být na výše uvedenou adresu doručen nejpozději do 20. prosince 2016. V tomto kole se vybrané automobily nebodují a nerozhoduje ani jejich uvedené pořadí. Při shodném počtu hlasů na pomezí finálové pětice může postoupit do 2. kola i více vozů se shodným počtem nominací. Pokud porotce nezašle svůj hlas v prvém kole volby, zašle ho po termínu uzávěrky nebo je jeho hlas neplatný (uvede více nebo méně aut než pět, případně zařadí automobil, který na seznamu nominovaných vozů není, případně jinak nedodrží pravidla ankety), ztrácí právo hlasovat v kole druhém.

Veřejnost bude na webu www.autoroku.cz rovněž vybírat pětici finalistů. Ze součtu hlasů od veřejnosti vznikne pořadí. Prvních pět vozů získá jeden hlas od každého z pěti virtuálních porotců (jejich „hlasování“ tedy bude shodné). Součet hlasů od porotců a virtuálních porotců určí pět finalistů. V případně rovnosti hlasů na pátém místě rozhodují o postupu body přidělené od předsedy poroty. V případě rovnosti bodů v hlasování předsedy poroty rozhoduje o pořadí větší počet hlasů od veřejnosti..

b) druhé kolo volby

Ve druhém kole vybírají porotci ze seznamu finalistů, přičemž tentokrát přidělují automobilům body. Každý člen poroty má k dispozici 150 bodů, které musí rozdělit dle pěti hodnotících kritérií: jízda (rozděluje se 45 bodů, maximálně 20 bodů na automobil), užitná hodnota (rozděluje se 40 bodů, maximálně 20 bodů na automobil), ekonomika (rozděluje se 30 bodů, maximálně 15 bodů na automobil), technologie (rozděluje se 20 bodů, maximálně 10 bodů na automobil) a design (rozděluje se 15 bodů, maximálně 8 bodů na automobil). Po sečtení všech bodů, přidělených každým členem poroty jednotlivým finalistům, bude stanoveno pořadí s tím, že musí být jasně určen vítěz. Není tedy možné mít na hlasovacím formuláři na prvním místě dvě nebo více aut se shodným bodovým ziskem. Kromě toho musí každý porotce svoje hodnocení jednotlivých kandidátů na zvláštním papíře písemně zdůvodnit (do 500 znaků na auto), jinak je jeho hlasování neplatné. Hlasovací formulář zašle každý člen poroty doporučenou poštou (v obálce označené Auto roku – hlasování) na adresu agentury Sport-Press, Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9, případně je na uvedenou adresu doručí osobně v zalepené obálce. Termín uzávěrky 2. kola je stanoven na 28. února 2017. Následně budou veškeré obálky s hlasovacími formuláři předány do dne slavnostního vyhlášení do notářské úschovy. Obálky budou za notářského dohledu otevřeny a hlasovací formuláře zpracovány v průběhu slavnostního večera ankety Auto roku 2017 v České republice komisí, jejíž složení stanoví vyhlašovatel. Autem roku se stává ten finalista, který v druhém kole dosáhne na základě hlasování členů poroty a veřejnosti nejlepšího průměrného umístění. V případě rovnosti rozhoduje větší počet prvních míst, při další rovnosti počet druhých míst atd. Ve druhém kole (finále) bude veřejnost od 1. 1. do 28. 2. 2017 hlasovat o pořadí pěti finalistů na 1. – 5. místě. Výsledek dosažený u hlasování veřejnosti bude použit u všech pěti virtuálních porotců (jejich „hlasování“ tedy bude shodné). Průměrné umístění u všech porotců (25 + 5) pak určí pořadí ankety Auto roku 2017 v České republice.

V. Kritéria volby

Při posuzování jednotlivých kandidátů se hodnotí především tato hlediska: celková konstrukce a design, komfort, bezpečnost, hospodárnost, ovladatelnost, jízdní vlastnosti a chování na vozovce, výkon, funkčnost, plnění ekologických norem, cena, přičemž jedním z kritérií umožňující porovnání vozidel nejrůznějších tříd a kategorií je value for money - hodnota získaná za vynaložené peníze.

VI. Vyhlášení výsledků

Výsledky prvního kola soutěže, z něhož vzejdou finalisté, budou oficiálně oznámeny 1. ledna 2017. Konečné výsledky ankety budou vyhlášeny na slavnostním večeru ankety Auto roku 2017 v České republice. Hlasování jednotlivých porotců v prvním a druhém kole, včetně zdůvodnění, bude oficiálně zveřejněno a umístěno na webových stránkách www.autoroku.cz.

VIII. Práva a povinnosti vítěze ankety

Dovozce nebo výrobce automobilu, který získá titul Auto roku 2017 v České republice, má právo používat tento titul v propagaci ode dne, kdy mu bude titul předán až do dne, kdy bude předán titul Auto roku 2018 v České republice.

Užití titulu a loga Auto roku 2017 v České republice musí být takové, aby titul nebyl znevážen nebo aby jeho užití nevedlo ke klamání. Logo musí být použito výhradně v originálním provedení a barvách. Ochranná zóna loga činí jednu čtvrtinu šířky tohoto loga. Případné jakékoli jiné použití loga musí být předem schváleno vyhlašovatelem.

 

V Praze, 20. října 2016

Svaz dovozců automobilů

 

 

 

 

Karel Beránek

Deník

Profesi motoristického novináře se věnuje 49 let, když první článek mu byl publikován ve Světě motorů v roce 1964. Od roku 1966 je členem KMN. Pracoval v redakcích Čs. Motor-Revue, Světa motorů a Signálu, převážně se zaměřením na techniku motorových vozidel. V posledních letech pravidelně spolupracuje s redakcemi Deníku, příloh Hospodářských novin, časopisu Automakers a dalšími. Je také autorem řady knih, mj. učebnic Technologie oprav automobilů a Diagnostika motorových vozidel.

Ondřej Běhal

Economia

Pavel Biskup

Technický magazín

Jako nezávislý motoristický publicista spolupracuje dlouhodobě s řadou automobilových periodik, aktuálně má na starosti oblast automobilů a automobilové techniky v Technickém týdeníku. Na dráhu motoristického novináře přešel pozvolna po ukončení strojní fakulty VŠSE v Plzni a praxi na odborné katedře energetických strojů.

Michal Busta

Business Car

Petr Hanke

Automobil Revue

Práci motoristického novináře dělám již dvě desetiletí a od té doby jsem na částečný nebo celý úvazek vystřídal mnoho médií. Vyjmenuji jen základní: Auto Magazín (dnes auto motor a sport), Auto Forum, Auto Rating, Lidové noviny, Auto Moto Revue (Česká televize), evo. V současné době jsem redaktorem odborného motoristického časopisu Automobil Revue.

 

Tomáš Hyan

TH Auto / TH Motormedia

 Šéfredaktor internetového měsíčníku TH Auto. Absolvent strojní průmyslovky (stavba letadel) a ČVUT (strojní inženýr) začal publikovat už jako student. Byl československým dopisovatelem italského týdeníku Autosprint (1975 – 1993), od roku 1978 členem redakcí Věda a technika mládeži, Letectví a kosmonautika, Svět motorů ČSAK a také šéfredaktorem AutoTipu (1992 – 1995) a Automobilu (2001 – 2016). V dubnu 2016 založil internetový měsíčník TH Auto jako součást webových stránek www.tomhyan.cz a dále spolupracuje s jinými motoristickými periodiky a dalšími partnery.
Členem poroty Auto roku v ČR je nepřetržitě od prvního ročníku 1994/1995, v letech 2001 – 2016 reprezentoval Českou republiku v evropské anketě Car of the Year. Zúčastnil se 50 automobilových závodů. Od roku 2001 dosud je jediným zástupcem České republiky v celosvětové anketě International Engine of the Year. 

Aleš Jungmann

Auto motor a sport

Narozen v roce 1986, absolvent Fakulty dopravní ČVUT v Praze (obor Letecká doprava). Psát o světě aut začal pro automobilový server Auto.cz v roce 2007, na začátku roku 2014 přešel na pozici zástupce šéfredaktora prestižního měsíčníku Auto motor a sport.

 

Leoš Káňa

Svět motorů

Vladimír Löbl

Auto motor a sport

V letech 1991-1993 externí spolupracovník Světa Motorů ČSAK, v období 1993-1995 členem redakce motoristického čtrnáctideníku Auto Tip, od roku 1995 členem redakce motoristického měsíčníku Auto Motor a Sport.

Jan Markovič

Hospodářské noviny, Ekonom

 

  Jan Mička

auto.cz

 Martin Pribyl Martin Přibyl

auto motor a sport

Narodil se v roce 1986 a vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu dopravní. Od roku 2012 je redaktorem prestižního měsíčníku auto motor a sport.

  Vladimír Rybecký

www.AutoTablet.cz, www.autoweek.cz, Autoservis

Po vystudování ČVUT, fakulty strojního inženýrství, jsem 15 let pracoval jako výzkumný pracovník v oboru modelování proudění a externě psal o motorsportu pro Motoristickou současnost. Od roku 1993 jsem začal jako novinář ve vydavatelství Motorpress Bohemia (Automagazín) a v letech 1997-2002 působil ve vydavatelství Automedia Praha (Svět motorů, F1 Racing a Auto Exclusive). Od roku 2002 jsem nezávislý novinář. V roce 2011 jsem se stal šéfredaktorem měsíčníku Autoservis. Od roku 2009 vedu www.autoweek.cz a od roku 2014 vydávám elektronický týdeník AutoTablet.cz.
V roce 2001 jsem byl jmenován zástupcem ČR v mezinárodní porotě AutoBest.

Jan Říha

Český rozhlas

Eva Srpová

Economia

 
  Vojtěch Štajf

For Golf, Setkání

Michal Štengl

Transport a Logistika

K psaní o automobilech jsem se dostal již během studií na ČVUT v Praze, Fakultě strojní. V letech 1999 až 2001 jsem pracoval pro PR agenturu Intercom Praha, kde jsem coby technický redaktor psal tiskové zprávy, tréninkové materiály a či presskity na autosalony. Do dnešních dní jsem pracoval v řadě časopisů (Svět motorů, Auto Tip, Automobil revue, Auto motor a sport, Auto motor a sport Classic, Auto7), v současnosti jsem šéfredaktorem magazínu Transport a Logistika. Členem Klubu motoristických novinářů jsem od roku 2004.

Roman Švidrnoch

MF Dnes, iDnes

Novinářské práci se věnuji od roku 1992, s přestávkami, v nichž jsem se živil jako řidič nákladních vozů a těžké vojenské techniky. První testy automobilů jsem publikoval v roce 1997, od roku 2006 se motorismem zabývám na plný úvazek jako vedoucí redaktor rubriky Auto deníku MF DNES. Nejraději se věnuji dvěma úplně protikladným tématům: moderním technologiím a ojetým vozům - každé nové auto totiž bude jednou ojeté… Největším motoristickým koníčkem je offroad, srdeční značkou Jeep.

Jiří Švamberk

SUV Magazín

Profesí motoristického novináře se zabývám již deset let a za tu dobu jsem pracoval pro časopis Top Gear a Autohit. Nyní působím jako šéfredaktor časopisu SUV Magazín a publikuji také v dalších motoristických periodicích. Ve volném čase se věnuji kynologii, surfingu, snowboardingu a poslední dobou se aktivně věnuji nákupu, restaurování a následnému prodeji klasických vozů.

Jaroslav Vavera

Autoforum

Pracoval jsem vždy jen pro časopis Autoforum.

Lukáš Vaverka

Auto 7

Psaní o autech je mým povoláním a současně koníčkem už od roku 2008. Počátek mé profesionální dráhy je spojen s Auto.cz, dlouhodobě nejúspěšnějším českým webem o autech. V roce 2014 jsem dal přednost tištěným médiím, od té doby působím ve spotřebitelsky zaměřeném magazínu AUTO7.

Jaroslav Vít

Týden, Instinkt

Vystudoval jsem Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze a už v průběhu studií jsem začal spolupracovat s tehdejším deníkem Československý sport. A už tehdy byl mou náplní motorismus, především ve sportovní podobě. Po roce 1989 jsem z deníku odešel a pracoval postupně v časopise Sport Plus a poté v Zemských novinách, abych se v roce 1996 opět vrátil do sportovního deníku (už s názvem Sport). Psal jsem do motoristické rubriky, nyní již nejen o závodech či soutěžích, ale i o "normální" produkci. Od roku 2010 pracuji v časopise TÝDEN, kde mám na starosti automobilovou rubriku, současně se starám i o rubriku Auto na webových stránkách časopisu a také o tématiku automobilismu v časopise INSTINKT.

  Josef Vrtal

Autosalon TV Prima

  Martin Žemlička

Právo, novinky.cz

 

 

 

 

Sdílet odkaz

Facebook Twitter E-mail
 
 
 

partneři ankety

 


Technický partner

 generální partner

hlavní partneři

 speciální partneři

 partneři ankety

 

Technický partner

 

 

Vyhlašovatelé ankety

SDA SAP

 

Pořadatel

Sport Press