Najít
 


generální partner

hlavní partneři

 speciální partneři

 


 

Hlasování veřejnosti

 

Autem roku 2017 v České republice se stal vůz Škoda Kodiaq

Níže naleznete pravidla hlasování veřejnosti

AUTO ROKU 2017 v ČESKÉ REPUBLICE

 

pravidla hlasování veřejnosti

1) Organizátor a pořádající agentura

Svaz dovozců automobilů, se sídlem Kubánské náměstí 11, Praha 10, zájmové sdružení právnických osob dle § 20 Obč. z., registrovaný v registru Obvodního úřadu MČ Praha 4 pod číslem registrace 31/95 - Sd; (dále jen jako „organizátor“), pořádá na území České republiky v období od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017 (dále jen „soutěžní období“) soutěž „AUTO ROKU 2017 v ČESKÉ REPUBLICE“ (dále jen „soutěž“). Organizací soutěže pověřil organizátor společnost SPORT-PRESS spol. s r.o., se sídlem Do Čertous 2622/14, Praha 9, identifikační číslo: 62906224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34387 (dále jen „pořádající agentura“).

2) Pravidla hlasování veřejnosti

Tato pravidla hlasování veřejnosti jsou zveřejněna po celou dobu jejich platnosti na webové stránce www.autoroku.cz a rovněž v sídle pořádající agentury. Pořádající agentura se zavazuje, že v případě jakýchkoliv změn nebo úpravy pravidel soutěže bude aktuální znění pravidel dostupné na uvedených internetových stránkách. Pořádající agentura a organizátor si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se tohoto hlasování veřejnosti. Pořádající agentura a organizátor jsou zároveň oprávněni hlasování veřejnosti kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit jeho pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.autoroku.cz.

3) Komu je hlasování veřejnosti určeno?

Hlasování veřejnosti je určeno všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců organizátora a pořádající agentury i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely hlasování veřejnosti považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z.; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání hlasovacího formuláře do hlasování veřejnosti dle čl. 4. těchto pravidel. Z hlasování veřejnosti budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž hlasovací formulář bude neúplný.

4) Jak se hlasování veřejnosti platně zúčastnit?

Aby se účastník platně zúčastnil tohoto hlasování veřejnosti, musí se do něj v době platnosti přihlásit, a to tak, že:

a) V prvním kole volby v době platnosti od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 musí v hlasovacím formuláři, nacházejícím se na www.autoroku.cz, zvolit pět nominovaných automobilů pro finále, v jeho adresné části řádně vyplnit své osobní údaje, vyznačené jako povinné, poté jej odeslat do hlasování veřejnosti kliknutím na tlačítko „odeslat“ uvedené pod hlasovacím formulářem. Následně obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o svém hlasování.

b) Ve druhém kole volby v termínu od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 musí v hlasovacím formuláři, nacházejícím se na www.autoroku.cz, zvolit pořadí všech finálových vozů, v jeho adresné části řádně vyplnit své osobní údaje, vyznačené jako povinné, poté jej odeslat do hlasování veřejnosti kliknutím na tlačítko „odeslat“ uvedené pod hlasovacím formulářem. Následně obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o svém hlasování.

Do ankety Auto roku 2017 v České republice bylo nominováno 27 vozů: ALFA ROMEO GIULIA, AUDI Q2, BMW M2, CITROËN C3, FIAT SPIDER 124, FORD EDGE, FORD KA+, HYUNDAI i30, JAGUAR F-PACE, KIA NIRO, KIA OPTIMA, KIA SPORTAGE, MAZDA MX-5, MINI COUNTRYMAN, PEUGEOT 3008, PORSCHE PANAMERA 4S DIESEL, RENAULT MÉGANE, RENAULT SCÉNIC, RENAULT TALISMAN, SEAT ATECA, SUZUKI BALENO, SUZUKI SX4 S-CROSS, ŠKODA KODIAQ, TOYOTA C-HR, TOYOTA COROLLA, VOLKSWAGEN TIGUAN, VOLVO V90

Každý účastník je oprávněn přihlásit se do hlasování veřejnosti pouze jedním hlasovacím formulářem.

5) Započítání hlasování veřejnosti do celkových výsledků ankety

Porotu ankety Auto roku 2017 v České republice tvoří 25 motoristických novinářů a dalších 5 virtuálních členů, reprezentujících hlasování veřejnosti.

Veřejnost bude na webu www.autoroku.cz rovněž vybírat pětici finalistů. Ze součtu hlasů od veřejnosti vznikne pořadí. Prvních pět vozů získá jeden hlas od každého z pěti virtuálních porotců (jejich „hlasování“ tedy bude shodné). Součet hlasů od porotců a virtuálních porotců určí pět finalistů. V případně rovnosti hlasů na pátém místě postoupí do finále šest nebo více vozů.

Ve druhém kole (finále) bude veřejnost od 1. 1. do 28. 2. 2017 hlasovat o pořadí pěti finalistů na 1. – 5. místě. Výsledek dosažený u hlasování veřejnosti bude použit u všech pěti virtuálních porotců (jejich „hlasování“ tedy bude shodné). Průměrné umístění u všech porotců (25 + 5) pak určí pořadí ankety Auto roku 2017 v České republice.

6) Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Odesláním hlasovacího formuláře do soutěže dle čl. 4. těchto pravidel každý účastník hlasování:

1. dává pořádající agentuře a jednotlivým partnerům soutěže, jejichž jmenovitý seznam je uveden v bodu (5.4) tohoto článku pravidel soutěže (každý výše uvedený subjekt je dále pro účely tohoto článku pravidel označován jako „Správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na hlasovacím formuláři, resp. sdělených zástupci pořádající agentury a/nebo organizátora soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e- mailová adresa, PSČ za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování a pro další obchodní a marketingové účely Správce, a to na dobu 5 let. Účastník hlasování bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník hlasování bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.

2. dává Správci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely Správce, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.

3. schvaluje tato úplná pravidla hlasování a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.

4. souhlas dle ujednání bodu (5.1) až (5.2) tohoto článku pravidel hlasování je účastníkem soutěže udělován následujícím Správcům - partnerům soutěže:

SPORT-PRESS, spol. s r.o., Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9, IČ 62906224, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34387

AGADOS, spol. s r.o., Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 43378391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4484

ALCAR BOHEMIA, s.r.o., Nupaky 233, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 25633074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56545

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 481 08 375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

BRANO GROUP, a.s., Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 64609898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1213

CONSTRUCT CZECH, a.s., Durďákova 335/27, 613 00 Brno, IČ: 63487225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4740

Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČ: 45788235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057

GLOBAL ASSISTANCE a.s., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8, IČ: 27181898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9573

INTERACTION s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky, IČ: 61506753, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29913

LeasePlan Česká republika s.r.o., Bucharova 1423, 158 00 Praha 13, IČ 63671069, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37940

TNS AISA s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 45801851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10764

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČ 41189671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3582

Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, IČ: 25582518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137

WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek, IČ: 40525881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1386

BMW Vertriebs GmbH - organizační složka Česká republika, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27564720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 54535

C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ: 26213664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80269

CS AUTOLADA spol. s r.o., Koněvova 211/2596, 130 00 Praha 3, IČ: 45310297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8593

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s. r.o., Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4, IČ: 40613275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2731

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., Karolínská 654/2, 180 00 Praha 8, IČ: 48589641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18276

HelpReg spol. s r.o., Weberova 1234/1a, 150 00 Praha 5, IČ: 28215311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133127

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ: 24267007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75845

Hyundai Motor Czech s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČ: 28399757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784

KIA MOTORS CZECH s.r.o., V Oblouku 128, 252 43 Čestlice, IČ: 49703188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22340

Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, U průhonu 1079/40, 170 00 Praha 7, IČ: 02386771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76355

Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 27594947, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55206

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4, IČ: 48024562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13946

M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, IČ: 27192636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103356

Nissan Sales CEE Kft. – organizační složka, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598

Opel Southeast Europe Automotive Distribution Limited Liability Company, organizační složka, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ: 27236994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51344

P Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 25080229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847

Porsche Česká republika s.r.o., Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, IČ: 25654012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58399

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Vrchlického 31/18, 15000 Praha 5, IČ: 47124652, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12939

Renault Česká republika a.s., IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČ: 60192801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2277

Scuderia Praha a.s., Čistovická 1707/98, 163 00 Praha 6, IČ: 25107640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14422

SUBARU ČR s.r.o., Pekařská 638, 155 00 Praha 5, IČ: 63667762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37517

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332

Toyota Central Europe - Czech s.r.o., Bavorská 2662/1, 150 00 Praha 5, IČ: 60198435, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834

Volvo Car Czech Republic s.r.o., V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, IČ: 63981726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39848

ZETKA - MB s.r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, IČ: 27245071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55166

V Praze dne 18. 10. 2016

Pořádající agentura: SPORT-PRESS spol. s r.o.

Josef Zajíček, jednatel  

 

Sdílet odkaz

Facebook Twitter E-mail
 
 
 

partneři ankety

 


Technický partner

 generální partner

hlavní partneři

 speciální partneři

 partneři ankety

 

Technický partner

 

 

Vyhlašovatelé ankety

SDA SAP

 

Pořadatel

Sport Press